Over Natasja Hogen


Natasja Hogen werkt als zelfstandig onderzoeker en erfgoedadviseur aan uiteenlopende projecten op het gebied van architectuur- en bouwhistorie, cultureel erfgoed en restauratie:

Onderzoek | Cultuurhistorisch onderzoek en waardering van erfgoed, bouwhistorisch onderzoek (specifiek gericht op gebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw), verkennend kleurhistorisch onderzoek
Beleid | Erfgoedbeleid en beleidsvisies, inventarisaties, het opstellen van redengevende omschrijvingen
Advies | Technisch advies bij restauratie, herbestemming en verduurzaming van erfgoed,
het opstellen van transformatiekaders
Onderwijs- en publieksactiviteiten | Artikelen, rondleidingen, workshops en lezingen, op aanvraag