Dr. ing. Natasja Hogen werkt als zelfstandig onderzoeker en erfgoedadviseur aan uiteenlopende projecten op het gebied van architectuur- en bouwhistorie, cultureel erfgoed en restauratie. Tot haar werkzaamheden behoren onder andere het verrichten van cultuur- en bouwhistorisch onderzoek, maar daarnaast adviseert zij ook bij ontwerpopgaven: op welke wijze kan cultuurhistorie worden geintegreerd in nieuwbouw- en transformatieopgaven, en bij verduurzaming, renovatie en restauratie? Natasja Hogen heeft een brede achtergrond en ervaring, en is tegelijkertijd gespecialiseerd in de negentiende en twintigste eeuw, en historische installatietechniek.


Onderzoek | Cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek
Beleid | Erfgoedbeleid en beleidsvisies, inventarisaties
Advies | Een open, inspirerend perspectief op erfgoed tijdens het ontwerpproces, en technisch advies bij transformatie, renovatie, restauratie en verduurzaming van historische gebouwen
Onderwijs- en publieksactiviteiten | Artikelen, rondleidingen, workshops en lezingen, op aanvraag